1. Czym są pliki „cookies”?

W trakcie świadczenia usług stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookies”. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Strony lub Serwisu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Strony lub Serwisu i najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Na jakiej podstawie są przetwarzane?

Pliki „cookies” przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.). W ramach świadczonych usług prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików „cookies” poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych. Udzielenie zgody na przetwarzanie plików „cookies” następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików „cookies” lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami „cookies”.

3. Jakie pliki „cookies” są przez nas wykorzystywane i za co właściwie odpowiadają?

Pliki „cookies” możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału. Pod względem celów stosowania plików „cookies”, rozróżniamy ich trzy kategorie: pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Strony oraz Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki „cookies”. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe, pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Spółce na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone, pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. „cookies” reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych w Sklepie lub poza nim do preferencji Użytkownika. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownik, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone. Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików „cookies”: pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Użytkownika, pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Użytkownika. Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami „cookies”, wyodrębniamy: pliki „cookies” własne – pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej oraz serwisu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Użytkownika, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor. pliki „cookies” zewnętrzne/podmiotów trzecich – Spółka może wykorzystywać pliki „cookies” stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług: Google Adwords – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu, Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkownika, YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika. Spółka może wykorzystywać pliki „cookies” stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont Użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem Sklepu, o ile Spółka udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Użytkownika, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

4. Zarządzanie plikami „cookies” i innymi informacjami.

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej. Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Strony lub Serwisu.

5. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania.

Witryna może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików „cookies”. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików „cookies” tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

6. Dzienniki serwerowe.

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Strony oraz Serwisu, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane, gdy Użytkownik korzystają ze Strony lub Serwisu. Dzienniki serwerowe zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania, a także mogą zawierać (ale nie muszą) co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika. Dane gromadzone w dziennikach serwerowych są przez nas wykorzystywane przez czas nieokreślony, wyłącznie w celu administrowania Stroną oraz Serwisem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie. W związku z korzystaniem ze Strony oraz Serwisu przez Klientów, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane. Są to w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

7. Pamięć podręczna.

Świadcząc usługi na rzecz Użytkowników, Spółka w sposób automatyczny korzysta z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Użytkownika. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Użytkownika. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Użytkownika. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Strony oraz Serwisu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane, obciążając tym samym łącze internetowe Użytkownika.

8. Geolokalizacja.

Spółka albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików „cookies”, możemy korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu Użytkownika. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.

9. Tag pikselowy.

Spółka albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików „cookies”, może korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności Użytkownika na stronie internetowej.

10. Zmiany Polityki plików „cookies”.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki plików „cookies”. W takim przypadku, opublikujemy jej zmiany w niniejszej lokalizacji.